Pygaerinae Högstjärtar

2 Genus, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Arterna i Clostera har grå eller bruna framvingar med mer eller mindre tydlig fläck vid framhörnet och speciellt hanarna har tvådelad analtofs som är karakteristiskt uppåtriktad vid vila. Pygaera innehåller en karakteristisk art som bara finns lokalt i östra Småland.
Pygaera
Högstjärtar
Clostera
Högstjärtar
Vingbredd: 22-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Salix, Salix aurita, Salix repens