Polymixis Höstflyn

2 Arter Detaljer
Två arter varav polymita har brungröna framvingar med rikligt med vit teckning. Den andra, flavicincta, bara rapporterad i Sverige under 1800-talet.
Polymixis polymita
Grönbrunt klippfly
Polymixis flavicincta
Gulfläckigt klippfly
Vingbredd: 39-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alopecurus pratensis, Berberis, Campanula, Chaerophyllum, Deschampsia, Lamium, Lonicera, Mentha, Phleum, Poa, Primula, Rumex, Stellaria, Taraxacum