Platyptilia Fjädermott

5 Arter Detaljer
Fem arter med liknande teckning. Bruna eller grå vingar med vit och mörk teckning. Storleken skiljer mellan arterna och är viktig att notera. Värdväxt och miljö kan ofta ge god information. Isodactyla och farfarella har mycket begränsad utbredning.
Platyptilia tesseradactyla
Kattfotsfjädermott
Platyptilia farfarella
Korsörtsfjädermott
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Platyptilia calodactyla
Gullrisfjädermott
Platyptilia isodactyla
Vattenståndsfjädermott
Vingbredd: 14-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Antennaria dioica, Helichrysum arenarium, Petasites, Petasites hybridus, Senecio aquaticus, Senecio sylvaticus, Senecio vernalis, Solidago virgaurea, Tussilago, Tussilago farfara