Pieris Vitfjärilar

3 Arter Detaljer
Tre liknande arter med vita vingar med svart triangulär fläck vid vingspetsen. Ofta finns det runda svarta fläckar på framvingarna. Undersidan gulvit.
Pieris brassicae
Kålfjäril
Pieris rapae
Rovfjäril
Pieris napi
Rapsfjäril
Vingbredd: 40-64 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria, Alyssum, Arabis, Arabis glabra, Arabis hirsuta, Brassica, Brassicaceae, Cardamine pratensis, Chenopodiaceae, Lepidium, Lunaria, Raphanus raphanistrum, Reseda, Resedaceae, Sinapis arvensis