Phycitinae Mott

3 Tribi, totalt 73 arter Fotoöversikt Detaljer
Sextionio arter med relativt långsmala framvingar. De flesta är dovt färgade med oftast två ljusa och/eller mörka tvärlinjer och många har också 1-2 diskpunkter. En del arter varierar en hel del och diffusa exemplar kan behöva samlas in för säker artbestämning. Särskilt släktena Dioryctria och Phycitodes har svårskilda arter.