Phengaris Blåvingar

2 Arter Detaljer
Två arter med blå framvingar med mörkt utkantsfält hos hanarna och med brunsvarta vingar hos honorna med i regel rikligt med blå pudring. Undersidan grå med grönblå pudring på bakvingens bas och stort antal vitkantade svarta fläckar. Båda arterna lever i symbios med myror som bär hem halvvuxna larver och matar dem som sin egen avkomma. Larverna förpuppas och kläcks i myrboet.
Phengaris arion
Svartfläckig blåvinge
Phengaris alcon
Alkonblåvinge
Vingbredd: 30-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gentiana pneumonanthe, Origanum vulgare, Thymus serpyllum