Perizoma Fältmätare

8 Arter Detaljer
Åtta arter där de flesta är små med murriga vingar och ett flertal tvärlinjer.
Perizoma affinitata
Blärefältmätare
Perizoma alchemillata
Dånfältmätare
Perizoma hydrata
Glimfältmätare
Perizoma bifaciata
Snedstreckad fältmätare
Perizoma minorata
Fjällängsfältmätare
Perizoma blandiata
Ögontröstsfältmätare
Perizoma albulata
Vitstreckad fältmätare
Perizoma flavofasciata
Brunflammig fältmätare
Vingbredd: 14-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Euphrasia, Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit, Galium, Lamium, Lychnis flos, Lychnis viscaria, Plantago, Polygonum, Rhinanthus minor, Rumex, Silene dioica, Silene nutans, Stachys sylvatica, Stellaria media, Taraxacum, Thalictrum flavum, Thalictrum minus, Vaccinium myrtillus