Pentatomoidea Bärfisartade insekter

6 Familjer, totalt 58 arter Fotoöversikt Detaljer
Acanthosomatidae
Kölskinnbaggar
Cydnidae
Tornbensskinnbaggar
Pentatomidae
Bärfisar
Plataspididae
Klotskinnbaggar
Scutelleridae
Sköldskinnbaggar
Thyreocoridae
Glansskinnbaggar
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: