Pempeliella Timjansmott

1 Arter Detaljer
Två ganska variabla arter som ibland är svåra att skilja åt. Gulbruna smala framvingar med varierande mängd brunröd teckning. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll. Två svarta diskfläckar. Vitt tvärband 4/5 ut som är rakt hos ornatella medan det hos dilutella har en tydlig krök i bakre halvan.
Pempeliella ornatella
Brokigt timjansmott
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygala vulgaris, Thymus serpyllum