Parasemidalis

1 Arter Detaljer
En art som karakteriseras av kombinationen av att framvingarna har bara 1 tvärribba mellan radius och media, bakvingarna har förgrening på media och tvärribban mellan media och Cu1 ligger innanför medias förgrening på både fram- och bakvingar. Mörkbrunt glänsande huvud och kropp. Antenner bruna med 26–34 segment.
Framvingelängd: 2,2-2,7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: