Panorpa Skorpionsländor

4 Arter Detaljer
Fyra arter som känns igen på sin långa nedåtriktade snabel och svartfläckiga vingar. Hanarna har karakteristiskt uppsvällt sista segment på bakkroppen som påminner om bakkroppsspetsen hos en skorpion vilket gett gruppen dess namn. Arterna kan normalt skiljas åt på den svarta teckningen på framvingarna, men det finns viss variation så vissa kan vara vanskliga att bestämma på teckningen. Hanarna kan säkert skiljas åt på utseendet av de två smala bihangen på det sista bakkroppssegmentet.
Panorpa cognata
Ljus skorpionslända
Panorpa communis
Vanlig skorpionslända
Panorpa germanica
Tysk skorpionslända
Panorpa vulgaris
Mörkfläckad skorpionslända
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: