Pandemis Bredvecklare

5 Arter Detaljer
Fem arter som alla har jämnbreda framvingar med grundfärg i olika mer eller mindre bruna nyanser. Alla har mörk teckning i form av rotfält, snett tvärband och fläck långt ut vid framkanten. Ett par av arterna, speciellt cerasana, varierar en del så det krävs försikighet vid artbestämning av mindre typiska exemplar. Finns ett par arter i andra släkten som kan påminna lite om ett par av arterna. Släktet brukar vara välrepresenterat vid ljusfångst under sommaren.
Pandemis cinnamomeana
Vithövdad bredvecklare
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Pandemis dumetana
Björnbärsbredvecklare
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Acer, Alnus, Betula, Chenopodium, Corylus avellana, Fagus, Fragaria, Fraxinus, Humulus, Larix, Lonicera, Malus, Mentha, Origanum, Picea, Populus, Potentilla, Prunus, Prunus cerasus, Prunus padus, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Rosa, Rubus, Salix, Sanguisorba minor, Sorbus, Spiraea, Taxus baccata, Tilia, Ulmus, Urtica, Vaccinium, Valeriana