Pammene Solvecklare

23 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Tjugotre mycket små till medelstora vecklare med varierat utseende. Ungefär hälften av arterna har en ljus fläck vid bakkanten och flera av dessa påminner om varandra och även om arter i släktet Epinotia. Det finns en viss variation inom arterna, men i de flesta fall går det att hitta rätt art från utseendet om man har ett fräscht exemplar. Majoriteten av arterna noteras inte så ofta.
Pammene aurana
Guldfläcksvecklare
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Pammene fasciana
Ekollonsolvecklare
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare
Pammene splendidulana
Glanssolvecklare
Pammene insulana
Aspsolvecklare
Pammene ignorata
Lindsolvecklare
Pammene giganteana
Smalvingad eksolvecklare
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare
Pammene suspectana
Asksolvecklare
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare
Pammene clanculana
Dvärgbjörkssolvecklare
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Pammene agnotana
Hagtornssolvecklare
Pammene luedersiana
Odonsolvecklare
Pammene rhediella
Rödspetsad solvecklare
Pammene populana
Videsolvecklare
Pammene spiniana
Slånsolvecklare
Vingbredd: 8-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Angelica sylvestris, Betula, Betula nana, Crataegus, Crataegus laevigata, Daucus carota, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Heracleum sphondylium, Malus, Myrica gale, Pastinaca sativa, Peucedanum, Picea, Pinus, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Salix caprea, Salix repens, Salix viminalis, Sorbus, Tilia, Ulmus, Viburnum