Ostrinia Ängsmott

2 Arter Detaljer
Två relativt stora arter. Palustralis har unik teckning och hanen av nubialis också karakteristisk. Honan kan dock förväxlas med Sitochroa verticalis.
Ostrinia palustralis
Vattenskräppemott
Vingbredd: 26-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia vulgaris, Cannabis, Humulus lupulus, Malva, Rumex, Rumex aquaticus