Orgyia Fjädertofsspinnare

3 Arter Detaljer
Tre arter där honorna är vinglösa. En art lämnar aldrig kokongen. Hanarna med bruna vingar flyger med en snabbt kastande flykt på dagen, mest i solsken. Spektakulära larver med hårpenslar både på ryggen och fram och/eller bakåtriktade.
Orgyia recens
Kärrtofsspinnare
Orgyia antiqua
Aprikostofsspinnare
Orgyia antiquoides
Ljungtofsspinnare
Vingbredd: 10-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Andromeda polifolia, Betula, Calluna vulgaris, Crataegus, Empetrum nigrum, Erica tetralix, Genista tinctoria, Malus domestica, Myrica gale, Populus, Prunus, Prunus spinosa, Quercus, Rosa canina, Rosaceae, Rubus, Rubus chamaemorus, Salix, Sorbus aucuparia, Vaccinium uliginosum