Opomyzoidea

10 Familjer, totalt 392 arter Fotoöversikt Detaljer
Acartophthalmidae
Lövbuskflugor
Agromyzidae
Minerarflugor
Anthomyzidae
Sumpflugor
Asteiidae
Smalvingeflugor
Aulacigastridae
Almsavflugor
Clusiidae
Träflugor
Odiniidae
Tickflugor
Opomyzidae
Gräsflugor
Periscelididae
Savflugor
Stenomicridae
Dvärgflugor
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: