Operophteriini Operophteriini

3 Genus, totalt 6 arter Fotoöversikt Detaljer
Sex arter med grå framvingar och mörkare grå tvärlinjer. Fem av arterna flyger sent på hösten medan Malacodea regelaria flyger tidigt på våren. De tre arterna i Epirrita har honor som kan flyga och övriga tre honor med bara vingstumpar. Stor försiktighet krävs vid artbestämning. För arterna i släktet Epirrita krävs ofta kontroll av undersidan av bakkroppsspetsen (efter avlägsnande av fjällen) hos hanarna för att vara säker och honorna lämnas nog bäst obestämda ibland om man inte kontrollerar genitalierna.
Epirrita
Höstmätare
Operophtera
Frostmätare
Malacodea
Frostmätare
Vingbredd: 6-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Calluna, Carpinus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Larix, Malus, Picea abies, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Sorbus aucuparia, Tilia, Ulmus