Operophtera Frostmätare

2 Arter Detaljer
Två mycket lika arter som båda har honor med korta vingstumpar och som flyger sent på hösten. Noggrannhet krävs vid artbestämning. De påminner också om arterna i släktet Epirrita som också flyger på hösten.
Operophtera brumata
Mindre frostfjäril
Operophtera fagata
Större frostfjäril
Vingbredd: 6-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Calluna, Carpinus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus