Odonata Trollsländor

9 Familjer, totalt 65 arter Fotoöversikt Detaljer
Ordning med insekter med vuxna individer som karakteriseras av lång smal bakkropp, dubbla par av långa vingar, stora fasettögon och kraftiga bitande mundelar. De är kraftfulla flygare och äter främst insekter och andra småkryp. Vingarna är i regel genomskinliga med undantag för en cell, vingmärket, långt ut vid framkanten som i regel är färgad. Bakkroppen har 10 segment. Dessa benämns S1 till S10, med S1 längst fram. Utseendet hos de vuxna individerna kan ändras radikalt under tid. Ofta är honor och hanar lika vid kläckning, men hanarna anlägger successivt helt annan färg. De 3 familjerna av flicksländor och jungfrusländorna har mycket tunn bakkropp och för de flesta bakåtriktade vingar vid vila. Övriga, egentliga trollsländor, är kraftigare och vilar med vingarna utåt.
Lestidae
Glansflicksländor
Calopterygidae
Jungfrusländor
Platycnemididae
Flodflicksländor
Coenagrionidae
Dammflicksländor
Aeshnidae
Mosaiksländor
Gomphidae
Flodtrollsländor
Cordulegastridae
Kungstrollsländor
Corduliidae
Skimmertrollsländor
Libellulidae
Segeltrollsländor
Kroppslängd: 22-84 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: