Ochsenheimeriinae Hornmalar

1 Genus, totalt 4 arter Fotoöversikt Detaljer
Fyra små och mycket lika arter som är karakteristiska som grupp. De har brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Antennerna inre del förtjockad hos tre av arterna. Ovanligt små ögon. Alla arterna flyger främst på dagen i områden med långt gräs eller säd. Larverna lever minerande på gräs.
Ochsenheimeria
Hornmalar
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alopecurus, Bromus, Dactylis, Elytrigia, Lolium, Poa, Secale, Triticum