Noctua Bandflyn

9 Arter Detaljer
Nio arter som karakteriseras av klargula bakvingar med svart utkantsband. Trippeln janthe/janthina/tertia är mycket svåra att skilja åt, medan övriga arter i regel är enklare även om de varierar en hel del. Även interposita/comes/orbona kräver försiktighet.
Noctua pronuba
Större bandfly
Noctua fimbriata
Bredbandat bandfly
Noctua orbona
Kantfläckat bandfly
Noctua comes
Leverbrunt bandfly
Noctua interposita
Storfläckigt bandfly
Noctua janthe
Brunviolett bandfly
Noctua tertia
Bronsbandfly
Noctua janthina
Gråviolett bandfly
Noctua interjecta
Rödbrunt bandfly
Vingbredd: 30-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Brassica, Calluna vulgaris, Crataegus, Cytisus, Dactylis, Digitalis, Festuca, Filipendula ulmaria, Hieracium, Lamium album, Ligustrum, Malva sylvestris, Plantago major, Primula, Prunus spinosa, Ranunculus, Rubus, Rumex, Rumex obtusifolius, Salix, Trifolium, Ulmus, Urtica, Viola