Nepticuloidea Dvärgmalar

2 Familjer, totalt 95 arter Fotoöversikt Detaljer
Nittiofyra små till extremt små arter. Karakteristiskt är att första antennsegmentet är förstorat och bildar ett ljust ögonlock. Dvärgmalarna är mycket till extremt små och har en yvig kalufs och tydlig krage i nacken vilket gör dem enkla att identifiera som grupp men artbestämningen är betydligt svårare. Ögonlockmalarna har platta fjäll i nacken och hårlika fjäll i pannan. Alla ögonlockmalar har vita framvingar och är normalt enkla att artbestämma. Alla arter minerar eller bildar galler och det finns allt från gångminor och fläckminor till minering av kvistar, bark, skott och frukter.
Nepticulidae
Dvärgmalar
Opostegidae
Ögonlocksmalar
Vingbredd: 3-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Agrimonia, Agrimonia eupatoria, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Amelanchier, Arctostaphylos uva, Betula, Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens, Caltha palustris, Calystegia sepium, Carpinus betulus, Convolvulus arvensis, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Dryas octopetala, Fagus sylvatica, Filipendula, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Fragaria, Fragaria vesca, Geum rivale, Geum urbanum, Hypericum perforatum, Lonicera xylosteum, Lotus corniculatus, Lycopus europaeus, Malus, Malus domestica, Malus sylvestris, Mentha, Myrica gale, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Potentilla anserina, Potentilla erecta, Potentilla palustris, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris, Prunus, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus communis, Quercus, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Rhamnus cathartica, Rhododendron tomentosum, Rosa, Rubus, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Salix alba, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix pentandra, Salix repens, Salix reticulata, Salix viminalis, Sanguisorba, Sanguisorba minor, Sanguisorba officinalis, Sorbus aucuparia, Tetragonolobus maritimus, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Trifolium, Ulmus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis