Nemotaulius

1 Arter Detaljer
En art med ytterkanten karakteristiskt vinklad i bakre delen vilket tillsammans med storleken skiljer den från alla andra arter. Brun framvinge med vit fläck centralt, svart ribba mot spetsen och markerat svartvit cubitalribba.
Framvingelängd: 20-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: