Nematopogon Antennmalar

7 Arter Detaljer
Sju liknande arter med ockragula till mörkgrå ganska enfärgade framvingar med mer eller mindre tydligt nätmönster, speciellt i yttre halvan. Flera av arterna kan ofta inte skiljas med säkerhet förutom på hanens genitalier. Honornas genitalier är i princip identiska i släktet. Alla arternas larver lever i en egentillverkad bladhylsa på marken där de livnär sig av nedfallna löv.
Nematopogon pilellus
Bronsantennmal
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal
Vingbredd: 11-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium