Naryciinae Säckspinnare

2 Tribi, totalt 8 arter Fotoöversikt Detaljer
Åtta arter i två tribi som skiljer sig mycket åt. Arterna i Naryciini är de enda svenska säckspinnarna där honorna har vingar och kan närmast förväxlas med arter i andra familjer. Arterna i Dahlicini har vinglösa honor som är mycket lika varandra och två av arterna saknar hanar (åtminstone) i Norden. De andra fyra arterna har hanar med grå framvingar med nätmönster av ljusa fläckar som kan skiljas åt på utseendet av fjällen. Larväckarna i Naryciini kan med viss säkerhet bestämmas till art, medan alla arterna i Dahlicini har liknande säckar.
Naryciini
Säckspinnare
Dahlicini
Säckspinnare
Vingbredd: 0-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: