Tre stora arter som karakteriseras av långa smala vingar med tätt nätverk av ribbor. Huvudet är svart med gul teckning. Korta ganska grova svarta antenner. De vuxna liknar närmast trollsländor. De vuxna djuren ses sällan, men kommer till ljus. Det är lättare att hitta larverna som gör trattar i lös sand för att fånga myror och andra smådjur. De vuxna djuren skiljs åt på eventuell existens av mörk fläckar på vingarna och storlek. Larverna skiljs åt på detaljer på undersidan.

Myrmeleontidae
Myrlejonsländor

2 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd: 25-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: