Mormo Ordensflyn

1 Arter Detaljer
En stor art med bruna breda framvingar med rundade spetsar längs ytterkanten. Brett mörkare centralt tvärband med ljusa kanter. Ytterfältet ljusare, speciellt på undersidan. Bakvingarna bruna med rundade spetsar. Ny 2021. Trots det svenska namnet inte släkt med ordensflyna och kanalfly har föreslagits som nytt svenskt namn.
Mormo maura
Svartbandat ordensfly
Vingbredd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: