Monochroa Dystermalar

18 Arter Detaljer
Arton små till medelstora arter. Framvingarna bruna eller grå och smala. Många arter har svart fläck centralt 2/3 ut och varierande antal i inre delen samt vita teckningar i yttre delen. Ibland är teckningen mycket svag och sådana exemplar behöver samlas in för säker bestämning. Palperna är ganska långa och uppåt- och bakåtriktade med 3 segmentet lika långt eller nästan lika långt som det andra. Antennerna är ungefär 3/4 av framvingelängden. En dryg handfull arter har spridda (ofta var 8:e) vita segment i den yttre delen av en annars ganska mörk antenn. Larverna lever främst som minerare i stjälkar, rötter och blad.
Monochroa cytisella
Örnbräkensmal
Monochroa rumicetella
Mindre bergsyredystermal
Monochroa sepicolella
Större bergsyredystermal
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Monochroa servella
Gullvivedystermal
Monochroa conspersella
Videörtsdystermal
Monochroa tetragonella
Strandkrypedystermal
Monochroa elongella
Motfläcksdystermal
Monochroa inflexella
Kalkhällsdystermal
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Monochroa lucidella
Knappsävsdystermal
Monochroa saltenella
Fjällängsdystermal
Monochroa palustrella
Hästskräppedystermal
Monochroa arundinetella
Starrdystermal
Monochroa suffusella
Ängsullsdystermal
Monochroa ferrea
Sandhedsdystermal
Monochroa hornigi
Pilörtsdystermal
Monochroa niphognatha
Fyrpunkterad dystermal
Vingbredd: 8-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Eleocharis palustris, Eriophorum angustifolium, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Glaux maritima, Lysimachia, Lythrum salicaria, Phragmites australis, Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Primula veris, Pteridium aquilinum, Rumex, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex crispus