Två lokala arter som har bruna eller grå framvingar med normalt karakteristisk teckning. Fräscha exemplar av lentiginosella har rosa ton i yttre delen av framvingen och även om mulinella är variabel så har den normalt ett längsgående svarta streck längs hela framvingen.

Mirificarma
Stävmalar

2 Arter
Detaljer

Mirificarma lentiginosella
Brun ginststävmal
Mirificarma mulinella
Harrisstävmal
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus, Genista, Ulex