Tre arter som karakteriseras av att framvingens framkant är tydligt konkav i inre delen, medan den hos alla andra arter i familjen är konvex. De saknar också inåtriktad tvärribba längst in i costalfältet (finns inte behov och plats för det) vilket de delar bara med den väldigt lilla arten Psectra diptera. Alla tre arterna kan skiljas åt inbördes på antalet sidogrenar från radius, men de är också lätta att skilja åt på utseende utan att räkna ribbor även om viss försiktighet krävs för paret paganus och angulatus.

Micromus

3 Arter
Detaljer

Framvingelängd: 5-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: