Metzneria Korgmalar

7 Arter Detaljer
Sju arter med rödbruna eller gulbruna framvingar med teckning som varierar en del. Några arter har upp till tre svarta prickar i den centrala tredjedelen. Framvingar är långsmala och framkanten antydan till att vara konkav. Bakvingen är lite fyrkantig med en rak framkant som är utdragen i en spets. Palperna är långa och uppåt- och bakåtriktade. Det andra segmentet är förtjockat av nedliggande fjäll och är dubbelt så långt som det tredje som är lite förtjockat hos de flesta av arterna. Larverna lever inuti frökapslar av främst kardborrar och klintar.
Metzneria neuropterella
Nättecknad korgmal
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Metzneria lappella
Kardborrekorgmal
Metzneria ehikeella
Väddklintskorgmal
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Metzneria aprilella
Rödstreckad korgmal
Metzneria santolinella
Färgkullekorgmal
Vingbredd: 8-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthemis tinctoria, Arctium lappa, Arctium tomentosum, Calluna vulgaris, Carlina vulgaris, Centaurea, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Centaurea scabiosa, Cirsium, Serratula tinctoria