Melitaea Nätfjärilar

4 Arter Detaljer
Fyra medelstora arter med det för nätfjärilarna karakteristiska svarta nätet som bildas av vingribbor och tvärlinjer. Skogsnätfjäril är den enda som är allmän och den är också mycket variabel och ovansidan kan påminna om alla de andra arterna. Undersidan har de säkraste skiljetecknen.
Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril
Melitaea diamina
Sotnätfjäril
Melitaea britomartis
Veronikanätfjäril
Melitaea athalia
Skogsnätfjäril
Vingbredd: 29-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea, Digitalis, Hieracium, Linaria, Melampyrum, Pedicularis, Plantago lanceolata, Valeriana officinalis, Veronica, Viola