Megaloptera Vattennätvingar

1 Familjer, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fem arter som är mycket svåra att skilja åt förutom på de yttre genitalierna hos hanarna respektive subgenitalplattan hos honorna (se teckningar). Vingarna bruna med tydligt markerade svarta ribbor. Smalt fält längs framkanten med korta ribbor (normalt 10-15 st). Huvudet brett och mörkt med ljusa längsgående fläckar. Tunna antenner, drygt halva vinglängden. Dessa saker tillsammans med storleken skiljer dem från andra grupper av insekter. De två sydligare arterna börjar flyga redan på våren i södra Sverige.
Sialidae
Sävsländor
Framvingelängd: 9-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: