Megalonotus

5 Arter Detaljer
Fem liknande arter med halsskölden svart med kraftig punktur, speciellt i bakre delen. Skutellen svart med kraftig punktur och avlångt triangulär. Framlåren har en stor tagg och flera små. Finns liknade arter i ett par andra släkten.
Längd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: