Maniolini Gräsfjärilar

2 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två medelstora arter med mörkbruna vingar där honan av slåttergräsfjäril har diffust gulrött fält på framvingarna. Vilar i regel med vingarna ihop, men solar ibland med dem uppslagna. Hanarna patrullerar med långsam studsande flykt som övergår i snabbare flykt med tvära kast vid hot.
Aphantopus
Gräsfjärilar
Maniola
Gräsfjärilar
Vingbredd: 30-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Brachypodium, Bromus, Festuca, Holcus, Milium effusum, Poa, Poa pratensis