Limnephilus

41 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Fyrtioen små till medelstora arter med bruna framvingar med varierande mestadels ljus teckning. Många av arterna varierar en hel del så i många fall krävs det insamling för säker bestämning. Typiska exemplar av vanligare arter kan dock ofta med god säkerhet bestämmas från foto. Viktiga karaktärer är existensen och utseendet av stigmat (vingmärket 3/4 ut vid framkanten) och existens och utseende på ljus fläck centralt.
Framvingelängd: 6-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: