Limnephiloidea

3 Familjer, totalt 92 arter Fotoöversikt Detaljer
Överfamilj med tre ganska skilda familjer. Apataniidae innehåller tio små liknande arter där de flesta behöver samlas in för bestämning. Goeridae innehåller två ganska små karakteristiska arter. Limnephilidae är den största familjen i Sverige och innehåller många av de arter som noteras oftast. Majoriteten av arterna är ganska stora och många har tecknade framvingar och typiska exemplar av många arter kan ofta bestämmas från foto. Dock är det ganska till mycket stor variation hos många arter så viss försiktighet krävs.
Goeridae
Grusrörsnattsländor
Limnephilidae
Husmasknattsländor
Framvingelängd: 0-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: