Limnephilidae Husmasknattsländor

3 Underfamiljer, totalt 80 arter Fotoöversikt Detaljer
Husmasknattsländor är bland de som oftast ses i markerna. Denna familj känns igen på att de har tydliga, mörka taggar på benen som är minst hälften så långa som sporrarna och bassegmentet på deras antenner är betydligt längre än det är brett. Färgerna går ofta i brunt och flera arter har mönstrade vingarna. Majoriteten av arterna är ganska stora och typiska exemplar av många arter kan ofta bestämmas från foto. Dock är det ganska till mycket stor variation hos många arter så viss försiktighet krävs.
Framvingelängd: 0-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: