Limenitinae Kronseglare

1 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två arter med brunsvarta vingar med tydligt vitt tvärband som är mer eller mindre uppdelat i fläckar. Undersidan är liknande tecknad men brungul istället för brunsvart. Aspfjäril är relativt vanlig och ses oftast när den kommer ned till marken för att dricka. Tryfjäril förekommer mycket sällsynt i sydligaste Sverige.
Limenitis
Kronseglare
Vingbredd: 45-90 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera, Populus nigra, Populus tremula, Symphoricarpus