Libellula

3 Arter Detaljer
Tre arter med bred bakkropp och svarta basfläckar åtminstone på bakvingarna. Honor och unga hanar är gulbruna med artkarakteristisk teckning. Hanarna av två av arterna får blå pudring på bakkroppen. Alla arterna är normalt enkla att identifiera.
Libellula depressa
Bred trollslända
Libellula fulva
Spetsfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
Fyrfläckad trollslända
Kroppslängd: 39-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: