Leucoma Gumpspinnare

1 Arter Detaljer
En art med vingar och kropp helt vita och vingarna med sidenglans. Benen randiga i svart och vitt.
Leucoma salicis
Videspinnare
Vingbredd: 37-58 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula, Quercus, Salix caprea