Leucaniini Gräsflyn

3 Genus, totalt 17 arter Fotoöversikt Detaljer
Sjutton arter vars larver lever på gräs och halvgräs. Framvingarna hos nästan alla arter är halmfärgade för så de matchar bra till visset gräs. De flesta är sparsamt tecknade och har ingen tydlig oval eller njurfläck, men några av arterna har mer distinkt teckning.
Mythimna
Gräsflyn
Leucania
Gräsflyn
Senta
Strandflyn
Vingbredd: 28-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila arenaria, Calamagrostis, Carex, Dactylis, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Festuca, Luzula, Luzula pilosa, Molinia caerulea, Phalaris arundinacea, Phragmites, Phragmites australis, Plantago, Poa annua, Poa nemoralis, Poa pratensis, Salix caprea, Salix viminalis, Stellaria, Taraxacum