Lestidae Glansflicksländor

2 Genus, totalt 6 arter Fotoöversikt Detaljer
Sex arter av flicksländor som består av två släkten som är tämligen lätta att skilja från övriga flicksländor. Lestes är metalliskt gröna med ljusare gulaktig undersida, har blå pudring hos främst hanarna och vilar med vingarna ut från kroppen vilket är unikt bland flicksländorna. Sympecma består av två arter med mörkbrun ovansida och ljusare undersida. Dessa är unika genom att de är de enda trollsländor i Sverige som övervintrar som vuxna och de vilar med alla vingarna längs med kroppen på samma sida av bakkroppen.
Kroppslängd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: