Lestes

4 Arter Detaljer
Fyra arter med metalliskt grön ovansida och ljusgul undersida. Hanarna av de tre vanligare arterna har blå pudring på yttre och oftast även inre delen av bakkroppen. Utbredningen av blått skiljer arterna åt. Mörka vingmärken som också kan användas för att skilja arterna åt. Hanens undre bihang är ett annat bra skiljetecken mellan arterna. Vilar oftast med vingarna ut från kroppen vilket skiljer dem från övriga flicksländor.
Lestes barbarus
Vandrande smaragdflickslända
Lestes dryas
Kraftig smaragdflickslända
Lestes sponsa
Pudrad smaragdflickslända
Lestes virens
Mindre smaragdflickslända
Kroppslängd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: