Lasiommata Gräsfjärilar

3 Arter Detaljer
Tre arter som alla har en stor ögonfläck nära framvingens spets som syns på båda sidor, 3-5 mindre ögonfläckar på bakvingens ovansida och 5-7 ögonfläckar på bakvingens undersida som är kamouflagetecknad. De två bruna arterna påminner om varandra, men berggräsfjäril har mörkare tvärband i inre delen. Svingelgräsfjäril är omisskännelig.
Lasiommata megera
Svingelgräsfjäril
Lasiommata petropolitana
Berggräsfjäril
Lasiommata maera
Vitgräsfjäril
Vingbredd: 34-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Festuca, Poa