Lasiocampa Fältspinnare

2 Arter Detaljer
Stora. Bruna framvingar i varierande nyans med distinkt vit diskfläck med mörk kant och dessutom har vingarna yttre gul tvärlinje.
Lasiocampa trifolii
Klöverspinnare
Vingbredd: 40-85 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Andromeda polifolia, Betula, Calluna vulgaris, Festuca ovina, Festuca polesica, Genista, Larix sibirica, Lonicera xylosteum, Lotus, Malus, Medicago, Onobrychis, Ononis, Populus tremula, Prunus, Quercus, Ribes, Rubus, Salix, Sorbus, Spiraea, Syringa, Trifolium, Vaccinium, Vicia cracca