Korscheltellus Rotfjärilar

2 Arter Detaljer
En art med gulbrun till gråbrun framvinge. Vitt band som ibland är upplöst i fläckar från vingbasen till bakkanten och sedan mot framhörnet. Ofta vit fläck mitt på nära framkanten och vita fläckar längs ytterkanten.
Korscheltellus lupulinus
Lerfärgad rotfjäril
Korschelte. fusconebulosus
Ormbunksrotfjäril
Vingbredd: 24-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Humulus, Luzula, Plantago, Pteridium aquilinum, Rumex, Scirpus, Solidago, Syringa vulgaris, Urtica, Vaccinium