Hydroptiloidea

2 Familjer, totalt 35 arter Fotoöversikt Detaljer
Trettiosex arter som de flesta är mycket små inklusive alla i Hydroptilidae. Arterna i Hydroptilidae är de minsta nattsländorna och karakteriseras av spetsiga mörka framvingar med långa hår och oftast rikligt med vita fjäll som bildar varierande fläckar. Arterna i Glossosomatidae är generellt större och har lite mer rundade framvingar som är enfärgat mörka. Honorna i familjen har en unik egenskap genom att mellanbenet (skenben och fot) är kraftigt förtjockat. I övrigt liknar arterna i Glossosomatidae flera obesläktade små mörka arter.
Glossosomatidae
Stenhusnattsländor
Hydroptilidae
Smånattsländor
Framvingelängd: 1,9-8,0 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: