Hoplodrina Lövflyn

3 Arter Detaljer
Tre liknande arter med gråbruna framvingar. Oval och njurfläck med ljus kant. Mörk taggig linje både innanför och utanför fläckarna och diffust mörkt band genom njurfläcken.
Hoplodrina octogenaria
Gulbrunt lövfly
Hoplodrina blanda
Maskroslövfly
Hoplodrina ambigua
Ljusringat lövfly
Vingbredd: 28-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus carota, Lactuca, Lamium, Leontodon, Plantago, Plantago lanceolata, Primula, Rumex, Sedum, Silene, Stellaria, Taraxacum