Heterocampinae Tandvingar

2 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två karakteristiska arter med larver med mycket speciellt utseende.
Stauropus
Tandspinnare
Harpyia
Tandspinnare
Vingbredd: 45-67 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Carpinus betulus, Corylus, Crataegus, Fagus, Fagus sylvatica, Malus, Quercus, Salix, Tilia